• Email
  • Telefon
    17 850 52 90
    534 006 002
    696 097 537

Obsługa kadrowo-płacowaBiuro Rachunkowe Rzeszów


Oferujemy nasze usługi w zakresie:

Zewnętrzna administracja plac :

- Rozliczenia płacowe - naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem danych zmiennych
  dostarczonych przez klienta
- Sporządzanie list płac, pasków płac, zbiorówek oraz raportów płacowych
- Sporządzanie i przekazywanie - deklaracje rozliczeniowe do US i ZUS
- Przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R i inne) oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40
- Reprezentowanie klienta podczas inspekcji i kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy
   i Urzędu Skarbowego

Zewnętrzna administracja kadr:

- Prowadzenie akt osobowych (kompletna dokumentacja pracownicza, umowy o pracę),
- Rozliczenia z PFRON właścicieli firm i pracowników oraz tworzenie i wysyłanie deklaracji miesięcznych i rocznych
- Rejestrowanie, dokonywanie zmian i korekt oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
- Rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych na podstawie ewidencji czasu pracy
- Przygotowywanie i wysyłanie do ZUS dokumentów, związanych z wypłatą świadczeń krótkoterminowych 1j. zasiłków
   chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wypadkowych i innych oraz świadczeń rehabilitacyjnych
- Sporządzanie i ewidencja umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, wypowiedzeń umów oraz warunków pracy i płacy,
   informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz innych dokumentów osobowych, związanych z nawiązywaniem,
   przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy
- Pomoc w przygotowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników
- Doradztwo z zakresie prawa pracy
- Umowy zlecenia, umowy o dzieło - kompletna obsługa
- Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

 

 

Posiadamy pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wykonywane usługi, wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym.

Ceny za oferowane usługi każdorazowo są ustalane indywidualnie.

 

Biuro rachunkowe Rzeszów

Oferujemy usługi księgowe i doradztwa podatkowego na najwyższym
poziomie, dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu
i wysokim kwalifikacjom kadry pracowniczej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawno-podatkowych.


Siedziba naszej firmy

Tutaj zaplanujesz dojazd do naszego Biura Rachunkowego w Rzeszowie

Biuro Rachunkowe