• Email
  • Telefon
    17 850 52 90
    534 006 002
    696 097 537

Usługi księgoweBiuro Rachunkowe Rzeszów


Oferujemy nasze usługi w zakresie prowadzenia:

- KSIĘGI HANDLOWEJ
- PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
- EWIDENCJI PRZYCHODÓW
- RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

W ramach umowy dotyczącej prowadzenia wyżej wymienionych form księgowości,
w zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe RABAT wchodzą:


- prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT - rozliczenia VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-UE, PIT-4R, CIT-8, PIT-11 i innych
- rozliczanie podatków dochodowych oraz zaliczek na te podatki osób fizycznych, osób prawnych i pracowników podmiotów
   gospodarczych
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
- sporządzanie sprawozdań finansowych ( wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
   zestawienie zmian w kapitale, informacje dodatkowe)
- sporządzanie wszystkich innych niezbędnych, a określonych odnośnymi przepisami, narzędzi księgowych na rzecz
   podatnika
- przygotowywanie kompletów dokumentacji dla przedsiębiorców ubiegających się o kredyty bankowe
- reprezentowanie przed Organami Kontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej i Urzędów Skarbowych


 

Posiadamy pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wykonywane usługi, wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym.

Ceny za oferowane usługi każdorazowo są ustalane indywidualnie.

Biuro rachunkowe Rzeszów

Oferujemy usługi księgowe i doradztwa podatkowego na najwyższym
poziomie, dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu
i wysokim kwalifikacjom kadry pracowniczej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawno-podatkowych.


Siedziba naszej firmy

Tutaj zaplanujesz dojazd do naszego Biura Rachunkowego w Rzeszowie

Biuro Rachunkowe